BREXIT! The decisions you might need to make about your money

What the final outcome will be is practically impossible to predict. Will the effects of the British EU referendum be politically neutralized or, on the contrary, will the result of the referendum create a domino effect?

The only thing that is sure yet, is that things have started to move: the British Pound has plummeted and stock exchanges are getting hard blows. Even, or rather especially, banks are in the eye of the storm. Shares of these financial institutions are dropping at a dazzling speed too… Just for the sport of it, try to withdraw a couple of thousands of Euros or Pounds from your bank account and see how collaboratively your banker reacts. You will practically always be asked why you need such a consistent amount and you will certainly be told that larger amounts have to be ordered in advance, that there is a daily, weekly withdrawal limit, etc. In other words, you will have to face a number of obstacles and you may have to justify yourself to get your property out of the hands of the financial wolf pack. This does not really inspire to much trust in banks. In Belgium a not so large private investment bank got into trouble. The government froze bank accounts of its customers to avoid a bank run. 3 days later the bank was declared bankrupt and the employees of the bank joined the other creditors, thus creating an extra obstacle for the account holders to get their money back. If you are interested, just google “Optima Bank Belgium”.

Uncertainty rules, but every crisis also brings its opportunities. What can you do best to safeguard your hard earned savings?

One of the safest alternative investments still is real estate. The market evolution is still positive, as the downward tendency bottomed out mid 2014. Since then we see a slow but steady increase in prices, driven by the new build market and followed at a short distance by re-sales. This means, that if you buy now and would decide to sell in five to ten years, you should be able to realize at least a break-even result and probably even a nice profit. Furthermore, this is an investment you can enjoy. It’s not just virtual money on an account or real money in a vault. It is your own spot in the southern sun, easy to reach with many flights available every day at very competitive prices and the marvellous climate is guaranteed 320 days a year.

If you choose to offer your property for rent, you can either earn money by renting out on long term or just recover your yearly costs, by putting your investment for rent for only a couple of weeks in high season.

Interested? Have a look at our portfolio or contact us for more information.

BREXIT

BREXIT! Wat zijn de gevolgen voor u en voor uw spaargeld?

Het is onmogelijk te voorspellen hoe dit uiteindelijk zal aflopen. Zullen de effecten die het Britse EU referendum veroorzaakt politiek geneutraliseerd worden of zullen ze integendeel een domino-effect veroorzaken?

Het enige dat vooralsnog zeker is, is dat een en ander in beweging is gekomen: de Britse Pond is aanzienlijk in waarde gezakt tegenover de Euro en de beurzen hebben harde klappen gekregen. Zelfs, of eerder in het bijzonder, de banken bevinden zich in het oog van de storm. De aandelen van deze financiële instellingen zijn ook in vrije val… Test uw bank maar eens. Probeer een paar duizend Euro of Pond van uw bankrekening te halen en kijk hoe “gemakkelijk” uw bankier u zijn medewerking verleent. Je krijgt zeker de vraag waarom je zo’n groot bedrag nodig hebt en je krijgt ongetwijfeld te horen dat grotere bedragen op voorhand moeten worden besteld, dat er een daglimiet, weeklimiet voor afhalingen is, enz. Met andere woorden, je zal met obstakels worden geconfronteerd en je zal je zelfs moeten verantwoorden om je eigen geld uit de klauwen van de financiële wolven te krijgen. Dat alles inspireert niet echt tot vertrouwen in banken. In België kwam onlangs een niet zo grote investeringsbank in de problemen. De overheid blokkeerde de bankrekeningen van de klanten om een bank run te voorkomen. Drie dagen later werd de bank failliet verklaard en vervoegden de werknemers de andere schuldeisers, zodat de rekeninghouders zich met een extra obstakel geconfronteerd zien om hun geld terug te krijgen. Als het u interesseert, google dan even “Optima Bank België”.

De onzekerheid regeert, maar elke crisis levert ook opportuniteiten op. Wat kan u best doen om uw zuurverdiende spaargeld veilig te stellen?

Een van de veiligste opties is nog altijd vastgoed. De marktevolutie is nog altijd positief na het einde van de neerwaartse prijstrend midden 2014. Sindsdien is er een langzame maar gestadige verhoging van prijzen, aangedreven door de nieuwbouwmarkt en op een zekere afstand gevolgd door de wederverkoop. Wanneer u zou beslissen over vijf tot tien jaar te verkopen, zou u tenminste een break-even resultaat moeten kunnen realiseren en waarschijnlijk zelfs een mooie winst. Bovendien is dit een investering waar u zelf kan van genieten. Het is geen virtueel geld op een rekening of echt geld in een kluis. Het is uw eigen plek onder de zuiderse zon, gemakkelijk te bereiken met vele dagelijkse vluchten aan schappelijke prijzen en het fantastische klimaat is gegarandeerd voor 320 dagen per jaar.

Als je ervoor kiest om te verhuren, kan je je investering laten renderen door te verhuren op lange termijn of je kan je jaarlijkse kosten recupereren door slecht voor enkele weken in hoogseizoen te verhuren.

Ben je geïnteresseerd? Kijk eens naar onze portfolio of contacteer ons voor meer informatie.

You Might Also Like...

Las Ramblas The golf course of Las Ramblas was designed by the famous designer Pepe Gancedo whose works combine the...

Diving Between the transparent Mediterranean Sea and coast and the deep Atlantic Ocean lies on the seabed a hidden beautiful...

Those of you familiar with it will know that the luxury property market in Altea has traditionally been dominated by...

Come and share one of the most important and deep-rooted of Spanish celebrations with us. Easter in Spain commemorates the...

1. Investigate Start by determining your budget. Your bank or mortgage broker can help increase your ability to loan. When...

The housing market appears to be entering a new phase after several years of depression. According to the latest statistics...