Wanneer u de aankoop van een 2de verblijfplaats aan de Spaanse Costa Blanca overweegt, zij het als belegging, om er zelf van de Spaanse zon te gaan genieten, of beide, dan wil u daar misschien een hypothecair krediet voor afsluiten.

Wij geven u graag enkele tips mee die u heel wat geld kunnen besparen.

Banken zijn niet zo gretig meer om een krediet te verstrekken voor de volledige aankoopwaarde van een woning. Neem, indien mogelijk, bij voorkeur een lening voor een bedrag dat aanzienlijk lager ligt dan de aankoopwaarde. Dit heeft invloed op de graad van risico die de bank loopt door u een krediet te verstrekken, en dus dikwijls ook op de rentevoet waaraan het krediet wordt verstrekt.

Banken zullen u nu graag een variabele rentevoet voorstellen, omdat de rentes vrij laag staan en hen dit bij een stijging voordelig uitkomt. Zij kunnen dan immers, onder bepaalde voorwaarden, uw rente laten stijgen. Het is nu evenwel niet zo waarschijnlijk, dat op de duurtijd van uw krediet de huidige rente nog aanzienlijk zou dalen. Een vaste rentevoet dient u daarom zeker in overweging te nemen.

leagl

De duurtijd van u krediet zal natuurlijk afhangen van uw persoonlijke situatie, maar in deze markt en aan de huidige voorwaarden is een lange duurtijd zeker te verantwoorden.

Het loont de moeite tijd te besteden aan het vergelijken van het aanbod van een brede waaier van banken. Soms zijn de verschillen klein, maar de tijd die u hierin steekt, kan voor uw spaarvarken een groot verschil uitmaken.

Vergelijk wat vergelijkbaar is. Wanneer het voor de ene bank een verschil uitmaakt of u al dan niet ook voor andere bankproducten bij hen klant bent, vraag dan bij een andere bank een offerte aan vergelijkbare voorwaarden (bvb. wanneer u bij hen ook klant zou worden voor bvb. zichtrekening, spaarrekening, beleggingsportefeuille, verzekering, etc.). U hoeft daarom nog niet voor al uw bankproducten klant te worden bij die andere bank, maar dit laat u wel toe een correcte vergelijking te maken. Vraag daarom ook liefst 2 offertes: een voor enkel het hypothecair krediet en een voor de combinatie van het hypothecair krediet met andere bankproducten.

Kijk daarbij ook naar de kosten van die andere bankproducten. Extra kosten voor het aanhouden van een zichtrekening, voor bankkaarten, etc. kunnen al een deel van het voordeel dat u zou hebben bij een hypothecair krediet, tenietdoen.

Kijk bij het vergelijken niet alleen naar de rentevoet en het bedrag van de maandelijkse aflossing, maar laat voor u berekenen hoeveel u zal hebben betaald wanneer de lening volledig is afgelost. Het is niet omdat een bank u een lagere rentevoet voorstelt, dat u uiteindelijk ook minder zal betalen. De berekeningswijze van interesten, aflossingen en randkosten (bvb. dossierkosten) verschilt soms aanzienlijk van bank tot bank. Het is perfect mogelijk dat een bank u niet de voordeligste rentevoet voorstelt, maar dat de totale kost van uw hypothecair kreditet toch lager is dan bij een concurrent met een ogenschijnlijk voordeligere rentevoet.

Vooraleer u een hypothecaire lening afsluit, is het aan te bevelen de som te maken van uw kosten voor een heel jaar en die te delen door 12. Sommige rekeningen vallen nu eenmaal niet maandelijks in de bus, maar per kwartaal, semester of jaarlijks. Kijk vervolgens of u het bedrag van de maandelijkse aflossing voor uw hypothecaire lening hier nog kan aan toevoegen en of u dan nog voldoende overhoud om normaal te kunnen leven.

Tenslotte loont het de moeite om de banken uit uw vergelijking te confronteren met de interessantere offertes van hun concurrenten. U zal merken dat er dan in vele gevallen nog iets extra voor u kan worden gedaan.

Deze tips lijken en zijn heel logisch, ongetwijfeld ook voor u. Nochtans worden bij het afsluiten van een hypothecaire lening geregeld dure inschattingsfouten gemaakt, dus misschien kan u er zelf uw voordeel mee doen of er iemand uit uw omgeving mee helpen.

Wij zijn er voor u om alle andere aspecten van het aankoopproces vlekkeloos en veilig te laten verlopen.

You Might Also Like...

Las Ramblas The golf course of Las Ramblas was designed by the famous designer Pepe Gancedo whose works combine the...

Diving Between the transparent Mediterranean Sea and coast and the deep Atlantic Ocean lies on the seabed a hidden beautiful...

Those of you familiar with it will know that the luxury property market in Altea has traditionally been dominated by...

Come and share one of the most important and deep-rooted of Spanish celebrations with us. Easter in Spain commemorates the...

1. Investigate Start by determining your budget. Your bank or mortgage broker can help increase your ability to loan. When...

The housing market appears to be entering a new phase after several years of depression. According to the latest statistics...